Kancelaria

Inspektora Ochrony Danych

 

O nas

Przedsiębiorstwo Usługowe „GRAFRED” KANCELARIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH tematyką ochrony danych osobowych zajmuje się od 2015 roku. Oferujemy  Klientom między innymi: outsourcing funkcji IOD, usługi consultingowe w zakresie polityki bezpieczeństwa informacji, szkolenia dla Administratorów Danych Osobowych, szkolenia dla pracowników przetwarzających dane osobowe. Przeprowadzamy audyty zgodności systemu ochrony danych osobowych z RODO.

 

 

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. art. 45

 

 

Aktualności

     Znajdujemy się w przełomowym okresie transformacji przepisów  dotyczących ochrony danych osobowych w europejskim obszarze gospodarczym. Unijna reforma prawa  stojącego na straży bezpieczeństwa danych osobowych przybiera coraz bardziej realne kształty. Od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest stosowane. Rozporządzenie wprowadziło wiele nowatorskich, odmiennych od obowiązujących pod rządami, ustawy z 29 sierpnia 1997 r., rozwiązań. Przełożyły się one na nowe zadania i obowiązki administratorów  danych oraz powołanych przez nich inspektorów ochrony danych.  To właśnie oni -  inspektorzy ochrony danych z dnia na dzień stali się pierwszoplanowymi  postaciami w systemie ochrony danych osobowych.

      Wdrożenie musi sie dokonać. Czas na ustalanie, co musimy w organizacji ochrony danych osobowych zmienić, tak by sprostać wymaganiom RODO już minął.  Dokonane przeglądy zasobów, którymi  dysponuje organizacja w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych uświadomiły w jakim miejscu się znajdujemy, i co musimy jeszcze zrobić. Rozstrzygnąwszy wiele kwestii takich jak: sposób realizacji obowiązku informacyjnego, optymalna konstrukcja zgody na przetwarzanie danych, narzędzia ewentualnej pseudonimizacji danych osobowych, sposoby zarządzania poufnością haseł dostępowych do systemów informatycznych, czy sposobu realizacji obowiązków przez inspektora ochrony danych,  musimy intensywnie działać.

Mając  na uwadze ogrom przedsięwzięć, jakie  winny być zrealizowane, warto skorzystać z fachowej pomocy i doświadczenia. P. U. GRAFRED Kancelaria Inspektora Ochrony Danych zaprasza do współpracy.  

 

P. U. GRAFRED  Kancelaria Inspektora Ochrony Danych

65-950 Zielona Góra

ul. Wojska Polskiego 25/907

+48 68 4151372, +48 601499272

alfred.spychala@abi-24.com.pl, pu_grafred@wp.pl